Megrendelés feltételei

1. Különjárat megrendelése

Különjárati megrendelést csak írásos formában fogadunk el, melyet írásban visszaigazolunk. A különjárati fuvarozás díját, a díjszámítás módját, valamint az egyéb költségeket és feltételeket a Pegazus Busz Kft. határozza meg. A megrendelést a feladat megkezdéséig közös megegyezéssel lehet módosítani. A különjárati megrendelőt pontosan ki kell tölteni. Különjárat esetén az útvonalat, várható km teljesítményt napokra bontva részletesen meg kell adni. A megrendelőnek a feladat megkezdése előtt utas listát kell készíteni, melyen a különjáratot igénybe vevő utasok nevét kell feltüntetni. Az árajánlat és a megrendelés a szerződés alap dokumentuma.

2. Különjárati díj meghatározása

A díjszámítás módját a Pegazus Busz Kft. határozza meg, az autóbusz típusára érvényes óra- vagy kilométerdíj alapján. A díjszámítási idő a telephelyről indulástól, a telephelyre visszaérkezésig eltelt idő. Minden megkezdett órát teljes órára kell felkerekíteni. A díjszámítási távolság a telephelyről indulástól, a telephelyre visszaérkezésig megtett kilométer. A díjszámítási távolságot az e pontban előírtak szerint kell meghatározni, azzal azonban, hogy az naponta 250 kilométernél kevesebb nem lehet. Óra díjas munka esetén min. 4 óra + 1/2 – 1/2 óra ki – és visszaállással kell számolni. Minden megkezdett 24 óra teljes napnak számít. Fuvardíj fizetés: Elszámolás alapján, számla ellenében készpénzben, vagy utalással, 8 napos fizetési határidővel.

3. Egyéb díjak és költségek

A fuvardíjon felül a megrendelőt terhelik a különjárat teljesítése érdekében felmerült egyéb díjak és költségek.
Ilyen költségek többek között:
- Parkolási díj, őrzési díj, útadó, kompdíj, az autóbusz éjszakai elhelyezésével kapcsolatos díj, külföldi ÁFA, stb.
- Az autóbuszvezető(k) napidíja és szállásköltsége. Többnapos különjárat esetén belföldön és külföldön egyaránt a megrendelőnek kell az autóbuszvezető(k) pihenésre alkalmas 1-2 ágyas szállását biztosítani, megrendelni és a költségeit viselni.
Amennyiben ezeket a díjakat felmerülésükkor a fuvarozó teljesítette, azt utólag a megrendelőre áthárítja.
Az autóbuszvezető(k) külföldi tartózkodásához (napidíj, szállásdíj) és az autóbusz külföldi üzemeltetéséhez (parkolási és őrzési díj, úthasználati díj, kompdíj stb.) szükséges valutát fuvarozó forint fizetés ellenében biztosítja, és azt (napi árfolyamon) a fuvardíjjal együtt számlázza megrendelő részére.

4. Előlegfizetés

Az előzetes költségkalkuláció alapján a várható különjárati díj 60% megfizetését előlegként kéri a fuvarozó, úgy hogy az indulási nap előtt a 7. napon már számláján megjelenik vagy készpénzben átadásra kerül. Az előlegként meghatározott díj megadott határidőre történő meg nem fizetése a különjárat elmaradását vonhatja maga után. Ezen esetben a Pegazus Busz Kft-t a különjárat elmaradásáért kártérítési kötelezettség nem terheli. A befizetett előleg a különjárat elmaradása esetén – a lemondásra vonatkozó feltételek figyelembevételével – visszatérítésre nem kerül.

5. Különjárati megrendelés lemondása

A megrendelt és visszaigazolt különjáratot lemondani csak írásban lehet.
- lemondás az indulás előtti 30. napig történik, díjat nem számolunk fel
- 30 – 15. napig a várható fuvardíj 25%-a
- 15 – 3. napon belül a várható fuvardíj 50%-a
- 3 napon belül a fuvardíj 100%-a kerül lemondási díjként számlázásra.

6. A programtól való eltérés a megrendelő kérésére

A különjárat teljesítése során a megrendelő megbízottja kérheti az útvonal módosítását, amelyet a menetlevél „Megjegyzés” rovatába be kell írnia. Az autóbuszvezetőnek meg kell tagadni olyan utasítások végrehajtását, amelyek foglalkoztatási, KRESZ szabályokba, vagy egyéb hatályos jogszabályokba ütköznek, a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztetik (pl.: autóbusz közlekedésére alkalmatlan útvonal).

7. Különjárati autóbusz elbocsátása

A fuvarozás befejeztével a menetlevélen a különjárat teljesítését, valamint a teljesítmény-adatok helyességét a megrendelő vagy megbízottja aláírásával köteles igazolni. Kérjük a menetlevélen feltüntetett útvonalat, km- és időadatokat gondosan ellenőrizni, mert a különjárat számlázása ezek alapján történik.

8. Autóbuszvezetők foglalkoztatása

Megrendelő tudomásul veszi az autóbuszvezetők napi foglalkoztatási idejére vonatkozó Európai Uniós előírásokat. A különjárati programot úgy kell összeállítani, hogy az autóbuszvezető(k) vezetési ideje nem haladhatja meg naponta a 9 órát, és részükre minden 24 órás időszakban legalább 11 óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani, ami egy héten kétszer 9 órára csökkenthető. Négy és fél óra vezetési idő után az autóbuszvezető legalább 45 perces megszakítást köteles tartani, mely helyettesíthető a vezetési idő során eloszló először 15 perces, másodszor 30 perces megszakítással. Minden olyan 30 órás időszakra, amikor a feladatteljesítést két autóbuszvezető végzi, mindegyik autóbuszvezetőnek legalább 9 óra egybefüggő napi pihenőidőt kell beiktatnia. Az autóbuszvezető(k) túlfoglalkoztatásra nem kötelezhető(k).

9. Biztosítás

A belföldi különjáraton részt vevő utasok biztosítását a különjárati díj tartalmazza. Külföldi különjárat esetén a megrendelőnek kell gondoskodni a létszámnak megfelelő utasbiztosításról.

10. Egyéb rendelkezések

- Az utasok iratainak, okmányainak meglétéről, az utazás során részükről alkalmazandó jogszabályok, előírások (vízum, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) betartásáról az utazó személyek maguk felelnek. Ezek elmulasztása, vagy megszegése esetén keletkező károk, többletköltségek kizárólag az utast terhelik.
- Az autóbusz utastérben csak kézipoggyász szállítható. Nem minősül kézipoggyásznak minden olyan méretű tárgy, amely az autóbuszban való mozgást korlátozza. Az autóbusz járóközében aludni, illetve ott csomagot, tárgyat elhelyezni szigorúan tilos.
- Az utas poggyászának őrzéséről az utazás során maga köteles gondoskodni.
- Az autóbuszon felejtett tárgyakért a Vállalkozó nem tud felelősséget vállalni, ezért az utazás befejezése, az autóbusz elhagyása előtt az utasok ellenőrizzék a csomagjaik, tárgyaik meglétét.
- Az autóbuszok megengedett legnagyobb sebessége autópályán 80 (egyes országokban 90 vagy 100), egyéb úton 70km/óra.
- Az autóbuszokban található WC a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően nem használható!
- Ha az autóbuszban az utasok által okozott kár keletkezik, a javítás illetve takarítás költségéért a megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik.
- Az árak a 27% Áfá-t nem tartalmazzák. A külföldi út mentes az adó alól (kivéve Németország, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia). Áraink a következő ajánlatunk megjelenéséig érvényesek.


Fontos tudnivalók a gépkocsivezető(k) vezetési- és pihenőidejének szabályozásáról

Az Európai Unió Tanácsának 561/2006/EK rendelete szerint:

1 gépkocsivezető napi 9 órát tölthet vezetéssel, mely heti két alkalommal 10 órára emelhető.

Munkaideje maximum 15 óra lehet 24 órás perióduson belül, abban az esetben, ha a 15 órás munkaidőn belül 3 óra egybefüggő pihenőidőt tudott tartani. Ha a 3 óra folyamatos pihenőidőre nincs lehetőség, a munkaidő maximum 13 óra lehet. (A gépkocsivezető indulástól-érkezésig 13 órát tölthet úton).

1 gépkocsivezető folyamatosan 4 és fél órát vezethet. A vezetési idő letelte után a vezetést kötelezően meg kell szakítania legalább 45 percre. Ha 4 és fél órán belül áll meg és nem veszi ki egyszerre a 45 perc pihenőt, először minimum 15 perc, utána minimum 30 perc megszakítás szükséges. 15 percen belüli megállás vezetésnek számít!

A gépkocsivezetőnek heti 2 pihenőnap jár. Lehetőség van arra, hogy az egyik héten 6 napot dolgozzon, utána 1 pihenőnapot kell kapnia. A következő héten már kötelező a 2 pihenőnap és a 3. hét végéig az egy elmaradt pihenőnap pótlása. Tehát vagy a második vagy a harmadik héten már csak 4 napot dolgozhat!

Amennyiben a program nem teszi lehetővé a fenti szabályok betartását, úgy 2 fő gépkocsivezető részvétele szükséges!

2 gépkocsivezető folyamatosan 21 órát tölthet úton, ezután 9 óra egybefüggő pihenőidőt kötelesek szálláshelyen eltölteni. Ebben az esetben folyamatos a haladás, a 2 gépkocsivezető felváltva vezet, a technikai pihenők beosztása a csoport igénye szerint történik.

1106 Budapest, Tárna út 1.-3.
3035 Gyöngyöspata, Petőfi út 21.
06 70/377 77 88
info@pegazusbusz.hu
© Pegazus Busz Kft. | Minden jog fenntartva
Weboldal: